Audyt sprawozdań finansowych może przynieść wiele niezwykle cennych informacji. Jeżeli jeszcze firma audytowa wykona dokładną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwo – w większości przypadków takie działania prowadzą do wskazania i wyeliminowania popełnianych błędów w zarządzaniu firmą, ograniczeniu niepotrzebnych kosztów, bądź zbędnych wydatków. Ponadto dobrze wykonany audyt finansowy pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie dalsze działania powinniśmy podjąć w celu poprawienia rentowności naszej firmy, a co za tym idzie zwiększenia sprzedaży produktu/usługi, zintensyfikowania widoczności marki na rynku lub poprawienia relacji wiążących nas z Klientem.Świadczone przez nas usługi obejmują:

Badania statutowych sprawozdań finansowych.
Badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań sporządzonych wg MSSF.
Przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Emitentów papierów wartościowych.

pod względem aktywności na rynku NewConnect

pośród najaktywniejszych firm na giełdzie

według kryterium najlepszych firm badających spółki giełdowe w 2014 roku

Warto powierzyć audyt sprawozdań finansowych jednej z najlepszych firm specjalizujących się w takich działaniach. Mamy wówczas gwarancję profesjonalnego wykonania usługi, i co nas najbardziej interesuje, rzetelnych informacji jakich owa sprawozdawczość finansowa nam dostarczy, wraz z analizą i wnioskami. Taką firmą jest właśnie PKF, jedna z największych firm audytorsko-konsultingowych w Polsce, posiadająca 7 oddziałów (Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Opole, Katowice i Łódź) oraz działająca już na naszym rodzimym rynku od 20 lat.


Kilka powodów dlaczego warto skorzystać z naszych usług.

1

  • 1 Miejsce pod względem aktywności audytorskiej na rynku NewConnect.
Sprawdź nas!

3

  • 3 główne usługi realizowane w ramach audytów: badania statutowe, sprawozdania finansowe, skonsolidowane sprawozdania.
Sprawdź nas!

6

  • 6 Miejsce w rankingu najlepszych firm audytorskich 2013 r. (Rzeczpospolita).
Sprawdź nas!

8

  • Indywidualne podejście do każdego problemu podatkowego i prawnego.
Sprawdź nas!

Doświadczenie w branży audytorskiej jest niezwykle ważne przy wykonywaniu swojej pracy. I tutaj należy zaznaczyć kolejny atut PKF. Jak już wyżej wspomniano, 20 lat działalności w Polsce oraz 50 lat na świecie! Ponadto, biegli rewidenci pracujący w PKF posiadają najwyższe kwalifikacje potwierdzone państwowymi egzaminami i wypracowane w wieloletniej pracy.

Usługa PKF audytu oraz przeglądu sprawozdań finansowych jest realizowana na najwyższym, światowym poziomie. Dzięki wdrożeniu międzynarodowych procedur, ale i zachowaniu zgodności z krajowymi przepisami i normami, jakość świadczonych usług odnajduje pełne profesjonalizmu podejście do Klienta. Firma buduje wieloletnie relacje z każdym swoim Klientem i traktuje go jak równorzędnego partnera, a dzięki takich elementom świadczonej usługi jak: odpowiedzialność za pracę, niezależność biegłych rewidentów czy ład korporacyjny – mamy pewność, że każde podjęte przez PKF zlecenie zostanie wykonane z najwyższą starannością w zgodzie z zaufaniem Klienta i wiarygodnością wyników. Istotne jest, by to właśnie sprawozdania finansowe stanowiły pewnego rodzaju wartość dla poprawienia sytuacji w wewnętrznej organizacji firmy i przeprowadzanych w niej procedurach, a same procesy wewnątrzfirmowe stały się jeszcze skuteczniejsze i osiągały zadowalające efekty.